Carnete de comercializare pentru viticultori

butas-vita-de-vie

Orice transport de struguri din soiuri nobile pentru vin va fi însoţit în mod obligatoriu, de la cultivator până la centrul de procesare, de fila din carnetul de viticultor, în original, corespunzătoare cantităţilor transportate

După modelul producătorilor agricoli, Ministerul Agriculturii a elaborat un proiect de ordin prin care reglementează modalitatea de obţinere şi utilizare de către viticultori a unor carnete în care se vor menţiona toate cantităţile ce vor fi transportate.

Potrivit ordinului, „carnetul de viticultor se vizează anual de către Direcţiile pentru Agricultură Judeţene sau a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare D.A.J., după verificarea, la data eliberării, a datelor înscrise în Registrul Plantaţiilor Viticole, denumit în continuare R.P.V”.

Astfel, cultivatorii de viţă-de-vie din soiuri nobile de vin, indiferent de suprafaţa înscrisă în Registrul Plantaţiilor Viticole, ce comercializează producţia de struguri pentru vin din propria recoltă către persoane fizice şi/sau juridice, au obligaţia deţinerii şi completării carnetului de viticultor.

Prima filă a carnetului de viticultor va conţine suprafeţele cultivate cu viţă-de-vie, totale şi defalcate pe soiuri sau amestec de soiuri, va fi vizată de consilierul cu atribuţii de operare în Registrul Plantaţiilor Viticole din judeţul respectiv şi asumată prin semnătură de cultivator şi este nedetaşabilă.

„Se exceptează de la completarea filei din carnetul de viticultor pentru transportul strugurilor din soiuri nobile pentru vin din producţia proprie producătorii care vinifică întreaga cantitate de struguri în spaţiile de vinificare proprii”, se arată în proiect.

Carnetele de viticultor se tipăresc de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din bugetul propriu, şi sunt puse la dispoziţia cultivatorilor care exploatează aceste suprafeţe, prin intermediul Direcţiilor pentru Agricultură Judeţene şi a Municipiului Bucureşti, dar contravaloarea lor se va încasa de la solicitanţi de către Direcţiile pentru Agricultură Judeţene şi a Municipiului Bucureşti, care virează aceste sume în contul MADR, în vederea reîntregirii bugetului.

În vederea eliberării carnetului de viticultor, solicitanţii vor depune la D.A.J o cerere în care vor menţiona producţia de struguri din soiuri nobile pentru vin, pe fiecare soi deţinut în cultură şi campanie viticolă.

Evidenţa carnetelor de viticultor distribuite de D.A.J către viticultori se va ţine într-un registru special deschis în acest sens, fiecare carnet de viticultor primind un număr de identificare ce va fi înscris pe coperta carnetului de viticultor.

Transportul de struguri, însoţit de fila din carnet

Orice transport de struguri din soiuri nobile pentru vin va fi însoţit în mod obligatoriu, de la cultivator până la centrul de procesare, de fila din carnetul de viticultor, în original, corespunzătoare cantităţilor transportate.

Pentru toate cantităţile de struguri din soiuri nobile pentru vin achiziţionate de la cultivatori şi/sau comercianţi, unităţile de procesare au obligaţia să reţină filele originale ale fiecărui transport care se vor înregistra în registrul de intrări/ieşiri pentru strugurii recepţionaţi.

Filele originale din carnetul de viticultor ce au însoţit transporturile de struguri din soiuri nobile pentru vin achiziţionaţi de către procesatori, precum şi copia acestora rămasă la cultivatori se păstrează şi se arhivează de către aceştia minimum 5 ani de la încheierea anului viticol în care au fost emise.

„Orice transport al unor cantităţi de struguri din soiuri nobile pentru vin ce face obiectul unei activităţi comerciale care nu este însoţit de fila originală din carnetul de viticultor, în care să fie înscrise corect şi complet datele prevăzute în rubricile acesteia, se consideră transport ilicit, aplicându-se în acest caz măsurile prevăzute pentru astfel de situaţii de către organele abilitate prin lege”, menţionează MADR.

 

Sursă: curierulnational.ro