Condiții obligatorii pentru accesarea submăsurii 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

isntalare tineri fermieri

 

Ca și în cazul unui banal interviu pentru un loc de muncă, pentru care trebuie să îndepliniți un minim de condiții (spre exemplu studii superioare) pentru a fi chemat la interviu, și în cazul fondurilor europene, aceste condiții minime trebuie îndeplinite în mod obligatoriu de către oricare solicitant.

În cazul submăsurii 6.1 ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sunt cuprinse următoarele condiții minime obligatorii și la care se adaugă și altele în funcție de angajamentele pe care vi le asumați.

 1. Încadrarea în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici

Conform legislației în vigoare, microîntreprinderile sunt unitățile ce au mai puțin de 10 angajați și o cifră de afaceri (suma de bani încasată într-o anumită perioadă) sau un bilanț (o declarație privind activele și pasivele unei companii) sub 2 milioane euro, iar întreprinderile mici sunt cele care au mai puțin de 50 de angajați și o cifră de afaceri anuală sau un bilanț sub 10 milioane euro.

 1. Dimensiunea economică a fermei trebuie să fie cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO

Dimensiunea economică reprezintă o unitate de măsură care clasifică exploatațiile agricole și în care interval trebuie să se regăsească. Calculul se face prin înmulțirea suprafeței culturii /animalului și coeficientul regăsit în lista atașată aici

 1. Deține competențe și aptitudini profesionale

Sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniți la data depunerii Cererii de Finanțare şi au absolvit minimum 8 clase, dar trebuie de asemenea, şi să dețină competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • studii medii/ superioare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară
 • competențe în domeniul agricol /veterinar/ economie agrară dobândite prin participarea la programe de instruire/iniţiere/ specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională
 • recunoaşterea de către un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale

De asemenea, solicitantul are la dispoziție și o variantă de salvare, aceea ca:

 • angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.

Această soluție nu este una recomandată, întrucât solicitantul nu va beneficia de punctaj de selecție, ceea ce-l va dezavantaja în competiția cu ceilalți solicitanți care dețin aceste studii, cu atât mai mult cu cât acest punctaj este utilizat pentru a departaja proiectelor.

 1. Prezintă un Plan de afaceri

Modelul planului de afaceri se regăsește pe site-ul afir.info, și care trebuie urmat întocmai, pas cu pas, și corelat cu documentația necesară pentru realizarea proiectului. O variantă mai simplă ar reprezenta apelarea la o firmă de consultanță, unde o parte semnificativă din costurile acestui serviciu ar putea fi acoperite prin proiect.

 1. Beneficiarul îşi va stabili domiciliul și sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrată exploatația

UAT  reprezintă localitatea (comună, oraș, municipiu, NU județul) în care figurează că este înregistrată ferma.

 1. Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

Activitățile prevăzute în planul de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la decizia de acordare a sprijinului.

 1. Solicitantul trebuie să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării

Fermierul activ reprezintă  persoana fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice care desfășoară activități agricole gestionate de un fermier și situate pe teritoriul României.

 1. Dovada creșterii performanțelor economice ale exploatației

Pentru a beneficia de a doua tranșă din sprijin (25% din sprijin reprezintă valoarea celei de-a doua tranșă), solicitantul trebuie să facă dovada că a vândut în procent de minim 20% din valoarea primei tranșe de plată. Practic, dacă valoarea sprijinului a fost de 50.000 de euro, iar prima tranșă a reprezentat 75%, adică 37.500 euro, solicitantul trebuie să demonstreze că a vândut produse agricole în valoare de 7.500 de euro.

 1. Amenajări pentru gestionarea gunoiului de grajd

Acei fermieri care doresc să activeze în sectorul zootehnic, sunt obligați să prevadă și să construiască (în cazul în care nu au deja) o platformă de depozitare a gunoiului de grajd. Platforma va fi detaliată și în planul de afaceri și va respecta dimensiunea rezultată prin Codul de Bune Practici Agricole pentru protecția apelor.

Codul de Bune Practici Agricole pentru protecția apelor este un document excel în care se introduc valorile din fermă și care calculează dimensiunea platformei raportată la numărul și tipul de animale. Document ce poate fi găsit pe site-ul afir.info.

Poate te interesează și: Bani pentru tinerii care se apucă de agricultură. Submăsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Poate te interesează și: Gemuri și dulcețuri cu fructe din livada proprie. O afacere începută cu fonduri europene

Poate te interesează și: Ce ajutor se poate obține prin sprijinul cuplat acordat crescătorilor de bovine