Se mai aprobă Programul Naţional Apicol?

foto-curso-apicultura

Proiectul de hotărâre fusese inclus pe ordinea de zi a şedinţei care ar fi trebuit să aibă loc marţi. Din cauza instabilităţii politice nu se cunoaşte data următoarei şedinţe de Guvern şi nici nu se ştie dacă actul normativ va fi inclus pe ordinea de zi a noii şedinţe

Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii pentru perioada 2017-2019 este de 97,6 milioane lei, din care 48,8 milioane lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene la programele apicole naţionale

Săptămâna trecută, apicultorii reclamau întârzierea cu care se aplică acest program. ROMAPIS: Lipsa reglementărilor necesare până în acest moment va genera ratarea absorbţiei fondurilor pentru acest an

Instabilitatea politică ar putea aduce grave prejudicii economiei, inclusiv apicultorilor. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului Naţional Apicol fusese introdus pe ordinea de zi a şedinţei care ar fi trebuit să aibă loc marţi şi care a fost reprogramată pentru joi, necunoscându-se însă dacă această şedinţă va mai avea loc sau dacă va conţine aceleaşi puncte.
Situaţia este cu atât mai gravă cu cât Hotărârea pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019 conţine şi normele de aplicare, dar şi valoarea sprijinului financiar ce urmează a fi acordat.
Potrivit acestuia, valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii pentru perioada 2017-2019 este de 97,6 milioane lei, din care 48,8 milioane lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene la programele apicole naţionale.
Săptămâna trecută, apicultorii reclamau întârzierea cu care se aplică acest program.
„ROMAPIS – Federaţia Asociaţiilor Apicole din România îşi exprimă indignarea faţă de modul în care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale tratează problema apiculturii româneşti. Deşi Programul Naţional Apicol (PNA) pentru perioada 2017-2019 a fost dezbătut mai bine de 2 ani cu partenerii sociali, până la data de astăzi nu a fost finalizat şi aprobat prin Hotărâre de Guvern”, au comunicat apicultorii.
Potrivit acestora, programul de susţinere a apiculturii, finanţat din fonduri europene şi naţionale, este singura formă de sprijin a apicultorilor şi presupune depunerea solicitărilor de decontare a cheltuielilor efectuate în anul curent până la 31 iulie.
„Lipsa reglementărilor necesare până în acest moment va genera ratarea absorbţiei fondurilor pentru acest an, aducând grave prejudicii apicultorilor şi apiculturii româneşti, greu încercată în ultimii ani”, a informat ROMAPIS.

Pentru ce se acordă sprijinul financiar

Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2017-2019, este de 97.626.000 lei, din care suma de 48.813.000  lei reprezintă  contribuţia Uniunii Europene la programele apicole naţionale, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 1102 din 5 iulie 2016 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării  produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi distribuită astfel: a) pentru anul 2017:  32.542.000 lei; b) pentru anul 2018: 32.542.000 lei; c) pentru anul 2019: 32.542.000 lei.
Scopul Programului naţional apicol este de îmbunătăţire a producţiei şi  comercializării  produselor  apicole  prin acordarea  apicultorilor  de sprijin  financiar  pentru achiziţionarea de medicamente pentru  tratarea varoozei şi  nosemozei, de colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de polen sau încălzitor miere, de mătci şi/sau familii de albine, de cutii în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral, precum şi acordarea de sprijin financiar cooperativelor agricole pentru achiziţionarea de maturator, centrifugă, topitor de ceară cu abur din inox.
Prin cutie se înţelege echipamentul apicol cu rol de adăpost pentru familia de albine, fiind necesar pentru  dezvoltarea  acestora,  depozitarea  rezervelor  de  hrană,  realizarea  recoltei,  dar  şi  pentru transportul în vederea valorificării culesurilor de producţie.

CE a majorat bugetul alocat României

În vara anului trecut, Comisia Europeană a prezentat Decizia de Implementare privind aprobarea Programelor Naţionale Apicole pentru perioada 2017 – 2019.
Bugetul anual pentru Programele Apicole notificate de Statele Membre a fost majorat la 36 milioane de euro, iar România beneficiază de o creştere a bugetului alocat de 1.463.140 euro pentru întreg programul apicol aferent perioadei 2017 – 2019.
Comisia Europeană participă la finanţarea acţiunilor din program cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acţiune accesată, excluzând TVA, iar sprijinul financiar alocat pentru perioada 2017 – 2019 este de 21.508.480 euro, faţă de 20.045.340 euro repartizat pentru perioada 2014 -2016, astfel: pentru anul 2017 – 7.169.494 euro (3.584.747 euro buget UE / 3.584.747 euro buget naţional); pentru anul 2018 –  7.169.498 euro (3.584.749 euro buget UE / 3.584.749 euro buget naţional); pentru anul 2019 – 7.169.488 euro (3.584.744 euro buget UE / 3.584.744 euro buget naţional).
Accesarea măsurilor şi depunerea dosarelor la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în vederea solicitării sprijinului financiar se pot face direct de către apicultor sau prin intermediul formei asociative.
În vederea implementării măsurilor de sprijin financiar prevăzute în PNA 2017 – 2019, urma să se elaboreze hotărârea de Guvern care să aprobe Programul naţional apicol pentru perioada 2017-2019, normele de aplicare, precum şi valoarea sprijinului financiar.

Sursă: curierulnational.ro