Fonduri europene ce pot fi accesate de antreprenori în următoarele luni. Oportunități pentru mediul de afaceri din România

0

În contextul în care provocările financiare își pun amprenta asupra mediului de afaceri, programele europene de finanțare sunt un mijloc de susținere a eforturilor de dezvoltare ale companiilor românești. Vorbim în acest articol despre fonduri europene, dar și despre cum îți poți maximiza șansele de succes în atragerea finanțării cu ajutorul companiei Goodwill Consulting.

Programe de finanțare la care poți aplica în perioada următoare

Fie că deții un start-up în căutare de capital pentru investiții, fie că ai o întreprindere pe care vrei să o extinzi, cu ajutorul oportunităților de finanțare europeană afacerea ta își poate atinge potențialul. Iată câteva exemple de programe pe care le poți accesa în următoarea perioadă:

 • Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă. În cadrul acestui apel, antreprenorii din Gorj, Dolj, Hunedoara, Galați, Prahova, Mureș, ITI Valea Jiului pot primi între 200.000 euro și 8.000.000 euro pentru lucrări de construcții/extindere și achiziționarea de echipamente tehnologice și utilaje.
 • Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă. Microîntreprinderile Gorj, Dolj, Hunedoara, Galați, Prahova, Mureș, ITI Valea Jiului care au fost înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2021 pot solicita între 50.000 și 200.000 euro pentru a achiziționa echipamente, utilaje și lucrări de construcții/extindere/modernizare.
 • Planul Național Strategic:
 • DR-15 – Investiții în exploatații pomicole. Programul se adresează fermierilor, procesatorilor, cooperativelor agricole și societăților cooperative agricole care reprezintă interesele membrilor fermieri, grupurilor și organizațiilor de producători, iar valoarea finanțării este cuprinsă între 300.000 euro pentru proiecte simple ce vizează achiziția de utilaje și echipamente agricole și 1.500.000 euro pentru proiecte complexe. Printre investițiile eligibile se numără înființarea și modernizarea fermelor pomicole, achiziția de echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile și înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare.
 • DR-20 – Investiții în sectorul zootehnic. Aceeași categorie de beneficiari pot accesa acest program care alocă fonduri cuprinse între 300.000 de euro pentru proiecte simple ce vizează achiziția de utilaje și echipamente agricole și 2.000.000 euro pentru proiecte complexe, sume ce pot fi folosite pentru înființarea, extinderea și/sau modernizarea adăposturilor de animale, inclusiv a facilităților necesare pregătirii și/sau distribuirii hranei animalelor din exploatație, a căilor de acces, utilităților și racordărilor necesare exploatațiilor zootehnice, dotarea cu utilaje agricole, înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă sau pentru înființarea și/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei.
 • DR-22 – Procesare produse agricole și pomicole. Programul se adresează cooperativelor agricole, societăților cooperative, grupurilor și organizațiilor de producători, IMM-urilor și întreprinderilor mari și alocă fonduri de maximum 3.000.000 euro pentru investiții de modernizare, maximum 7.000.000 euro pentru toate celelalte investiții de înființare și maximum 10.000.000 euro pentru investiții de înființare investiții de procesare pentru sectoarele legume-fructe, industria de morărit, ulei și nutrețuri combinate. Iată câteva dintre investițiile eligibile: înființarea, extinderea şi/sau modernizarea infrastructurii de condiționare, depozitare și/sau procesare a produselor agricole și pomicole, investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES, investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing și management.
 • Fondul pentru Modernizare:
 • Surse regenerabile pentru producție. Pot aplica pentru finanțare IMM-urile, întreprinderile mari și regiile autonome, valoarea finanțării fiind de maximum 20.000.000 euro. Cheltuielile eligibile vizează achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală biomasă sau biogaz și construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă, sau biogaz.
 • Surse regenerabile pentru autoconsum. Este destinat aceleiași categorii de beneficiari și alocă până la 20.000.000 euro. Sunt vizate aceleași tipuri de investiții mai sus menționate. Pentru ambele programe a fost elaborat ghidul consultativ.
 • Schema de minimis pentru sectorul cultural independent. Pot aplica întreprinderile cu personalitate juridică, ONG-urile, asociațiile și fundațiile, iar cheltuielile eligibile vizează obligaţiile fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central și orice cheltuieli efectuate și înregistrate în contabilitatea beneficiarului. Valoarea finanțării este de maximum 200.000 euro/întreprindere, iar perioada de depunere este cuprinsă între 1.11.2023 și 4.12.2023. Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN eligibile, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro la nivel de întreprindere, calculată pe durata ultimilor 3 ani fiscali (anul fiscal în curs și doi ani fiscali anteriori).
 • Programul Regional Nord-Vest 1.3.2 A2Sprijinirea dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă.

Beneficiari eligibili:

✓ Societățile înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (cu sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest și punct de lucru/sediu social în cadrul parcului de specializare inteligentă) cel puțin la momentul primei plăți și care se încadrează în categoria IMM.

Finanțare:

✓ Minimum 200.001 euro – maximum 2.500.000 euro pentru acțiuni precum suport pentru trecerea în producție a unor rezultate CDI, consultanță pentru inovare sau adoptarea unor soluții inovatoare și pregătirea pentru punerea lor pe piață de către IMM-uri, sprijin acordat sub formă de granturi în favoarea dezvoltării activităților economice. Pentru acest program a fost elaborat ghidul consultativ.

Investiții eligibile:

✓ Suport pentru trecerea în producție a unor rezultate CDI, consultanță pentru inovare sau adoptarea unor soluții inovatoare și pregătirea pentru punerea lor pe piață, de către IMM-uri;

✓ Sprijin acordat sub formă de granturi în favoarea dezvoltării activităților economice (ex: investiții pentru dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestarea de servicii, achiziționarea de noi tehnologii etc.) propuse de IMM-uri, pentru a asigura sustenabilitate și reziliență, în cadrul parcurilor de specializare inteligentă.

Finanțare nerambursabilă: 90%.

✓ Ajutor de stat:

 • Întreprinderi mijlocii – Max. 50% (Bihor, Cluj), Max. 60% (Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj)
 • Întreprinderi mici și microîntreprinderi: max. 60% (Bihor, Cluj), max. 70% (Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj)

✓ Ajutor de minimis – 100%

✓ Ajutor pentru inovare destinat IMM-urilor – 100%

Beneficiari eligibili:

✓ microîntreprinderile cu o vechime de minimum un an fiscal integral și sediul social sau punct de lucru înregistrat în Regiunea Sud-Est în mediul urban, cu excepția teritoriului ITI Delta Dunării

Finanțare:

Minimum 20.000 euro și maximum 200.000 euro

Investiții eligibile:

✓ Construirea/modernizarea/extinderea de infrastructuri, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI

✓ Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică

✓ Dotarea cu instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie.

Finanțare nerambursabilă: 90%.

Dată lansare: A fost elaborat ghidul consultativ, iar data estimativă de lansare este ianuarie 2024.

 • Programul Regional Sud-Vest Oltenia:
 • 1.2 – Digitalizarea IMM-urilor.

Beneficiari eligibili

✓ Societățile comerciale sau societățile cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare localităților urbane, respectiv întreprinderilor mici și mijlocii.

Finanțare:

Între 10.000 euro și 75.000 euro.

Investiții eligibile:

✓ Achiziționarea de echipamente hardware TIC, achiziția de licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, care conduc la creșterea intensității digitale a activităților pentru care se solicită finanțare.

Dată lansare: Ghidul consultativ va fi elaborat anul viitor.

 • 1.3-1.4 – Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi.

Beneficiari eligibili:

✓ Societățile sau societățile cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban și au sediul social în Regiunea Sud-Vest Oltenia cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Finanțare:

✓ Între 25.000 și 200.000 euro.

Investiții eligibile:

✓ Lucrări de construire, extindere, modernizare a spațiilor de producție/prestare de servicii ale microîntreprinderilor

✓ Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și de sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie strict pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare, (de exemplu: recuperatoare de căldură, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare etc.).

Finanțare nerambursabilă: 90%.

Dată lansare: Ghidul consultativ va fi elaborat în februarie 2024.

Beneficiari eligibili:

✓ Microîntreprinderile din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare localităților urbane

✓ Întreprinderile mici și mijlocii din mediul urban sau rural, inclusiv (indiferent dacă implementează investiția în mediul urban sau rural) din Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Finanțare:

✓ Între 200.000 și 1.500.000 euro.

Investiții eligibile:

✓ Lucrări de construire, extindere, modernizare a spațiilor de producție/prestare de servicii ale microîntreprinderilor și/sau IMM-urilor

✓ Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și de sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare.

Finanțare nerambursabilă:

✓ Ajutor de stat: 75% microîntreprinderi și întreprinderi mici, 70% întreprinderi mijlocii

✓ Ajutor de minimis: 100%

Dată lansare: Ghidul consultativ va fi elaborat în februarie 2024.

 • Programul Regional Sud-Muntenia:

Beneficiari eligibili:

✓ Microîntreprinderi sau întreprinderi mici nonagricole din mediul rural și din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare acestora

Finanțare:

✓ Între 50.000 și 200.000 euro

Investiții eligibile:

✓ Cheltuieli cu lucrări de construire, extindere, spații de producție/prestare de servicii

✓ Cheltuieli cu echipamente, dotări și servicii.

Finanțare nerambursabilă: 90%.

Dată lansare: În decembrie 2023 va fi elaborat ghidul consolidat.

Beneficiari eligibili:

✓ Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii nonagricole din mediul rural și din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare acestora

Finanțare:

✓ Între 300.000 și 3.000.000 euro.

Investiții eligibile:

✓ Lucrări de construire, extindere, spații de producție/prestare de servicii, echipamente, dotări, servicii (finanțabile prin ajutor de stat)

✓ Consultanță, comunicare, activități de internaționalizare (finanţabile prin ajutor de minimis).

Finanțare nerambursabilă:

✓ Ajutor de minimis – 100%

✓ Ajutor de stat – 75%

Dată lansare: În februarie 2024 va fi elaborat ghidul consolidat.

 • Programul Regional Centru:

Beneficiari eligibili:

✓ Societățile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii – locația de implementare este urban și rural în Regiunea Centru pentru întreprinderi mici și mijlocii și urban în Regiunea Centru pentru microîntreprinderi.

Finanțare:

✓ Între 250.000 euro și 1.500.000 euro

Investiții eligibile:

✓ Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, investiții în noi tehnologii precum IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială (ajutor de stat)

✓ Consultanță, proiectare (ajutor de minimis).

Finanțare nerambursabilă:

✓ Ajutor de stat – 60% și 70% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, 50% și 60% pentru întreprinderile mijlocii

✓ Ajutor de minimis – 100%

Dată lansare: A fost elaborat ghidul final, iar depunerea dosarelor are loc între 11.12.2023 și 12.02.2024.

Beneficiari eligibili:

✓ Societățile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, inclusiv a microîntreprinderilor nouînființate (startup)

Finanțare:

✓ Min. 25.000 euro – max. 200.000 euro

✓ Min. 25.000 euro – max. 100.000 euro pentru start-up-uri.

Investiții eligibile:

✓ Construcția, extinderea sau modernizarea spațiilor de producție sau prestare de servicii

✓ Dotarea cu echipamente, tehnologii, utilaje

✓ Integrarea de noi tehnologii în procesele de producție, precum și tehnologii în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor.

Finanțare nerambursabilă: 90%.

Dată lansare: Lansarea estimativă a ghidului consultativ are loc în trimestrul IV al anului în curs.

Beneficiari eligibili:

✓ Societățile sau societățile cooperative conform Legii nr. 31/1990 și SRL-D-urile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban, întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau rural.

Finanțare:

✓ Între 15.000 și 200.000 euro

Investiții eligibile:

✓ Adoptarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăți procesele interne ale companiei, ✓ Dezvoltarea soluțiilor ce includ inteligențe artificiale sau dezvoltarea comunicării digitale cu furnizorii/clienții.

Finanțare nerambursabilă: 90%.

Dată lansare: Trimestrul IV al anului în curs.

De ce să apelezi la o firmă de consultanță când vrei să accesezi fonduri europene?

Visurile antreprenorilor pot deveni realitate cu ajutorul oportunităților de finanțare europeană. Goodwill Consulting are o experiență de 15 ani în dezvoltarea mediului de afaceri din România și 150 de experți în accesarea fondurilor europene. Dintre firmele care au avut încredere în serviciile Goodwill și au proiecte de succes amintim: Vel Pitar, Boromir, Râureni, Heineken, Continental, Michelin, Holcim, Pakmaya, Autonet, Nett Front, Emerson, Printmasters, Promelek.

Dacă și tu îți dorești să realizezi investiții cu finanțare europeană, poți obține mult mai ușor fondurile de care ai nevoie cu ajutorul agenției Goodwill Consulting. Beneficiezi de consultanță în identificarea liniei de finanțare potrivite pentru afacerea ta, elaborarea cererii de finanțare și a anexelor aferente, depunerea și implementarea proiectului. De asemenea, ca parte din serviciile integrate pe care le oferă, Goodwill pune la dispoziție și servicii de proiectare construcții noi și extinderi, prin Goodwill Studio, soluții de energie regenerabilă, cu ajutorul Goodwill Energy, și soluții RPA – Robotic Process Automation, cu ajutorul roboţilor dezvoltaţi de echipa Goodroid. Serviciile de consultanță în accesarea fondurilor îți vor maximiza șansele de obținere a finanțării, în timp ce serviciile de proiectare și arhitectură, soluțiile integrate pentru energie regenerabilă și soluțiile RPA vor contribui la succesul pe termen lung al investițiilor tale.

Pentru perioada imediat următoare, există numeroase programe ce pot sprijini mediul de afaceri din România. De la Programul pentru Tranziție Justă, care promovează dezvoltarea durabilă și crearea de locuri de muncă, până la programele regionale destinate microîntreprinderilor și IMM-urilor, există opțiuni de finanțare pentru toate tipurile de afaceri. Pentru a gestiona cu succes procesele complexe de finanțare, colaborarea cu o firmă de consultanță specializată, precum Goodwill Consulting, devine esențială. Solicită sprijinul consultantului Goodwill din județul tău pentru verifica gratuit șansele firmei tale la finanțare și de a beneficia de oportunitățile care îți pot dezvolta afacerea!

Urmărește canalul de știri Agripedia pe WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *