Energie verde în exploatațiile agricole: Ghidul MADR, disponibil la depunere din 9 noiembrie la AFIR

0

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), anunță publicarea pe site-ul oficial a criteriilor necesare pentru obținerea finanțării în cadrul Schemei de ajutor de stat ce susține investițiile în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, pentru autoconsumul întreprinderilor din sectoarele agricol și agroalimentar.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare va începe la data de 9 noiembrie 2023, la ora 08:00până la data limită de 23 noiembrie, ora 23.59.

Pentru perioada 2023-2028, alocarea totală estimată pentru schema de ajutor de stat este de 500 de milioane de euro. Bugetul mediu anual al schemei nu va depăși 150 de milioane de euro pentru fiecare sesiune.

Pentru sesiunea din 2023, alocarea de 150 de milioane de euro este împărțită după cum urmează: 100 de milioane de euro vor fi destinate capacităților cu o putere instalată mai mică de 1MW, care utilizează energie eoliană și solară, în timp ce 50 de milioane de euro vor fi alocate capacităților cu o putere instalată mai mare de 1MW, care se bazează, de asemenea, pe energie eoliană și solară. Sursa finanțării pentru Schema de energie este Fondul pentru Modernizare, care este gestionat de Ministerul Energiei, iar administratorul schemei va fi Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Ajutorul de stat acordat are o valoare de 100% nerambursabilă și nu poate depăși suma de 20 de milioane de euro pentru fiecare beneficiar.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) stabilește că finanțarea pentru proiectele de energie eoliană se situează în limitele de 1.400.000 euro pe megawatt (MW) pentru capacități instalate de până la 1 MW, inclusiv și de 700.000 euro pe MW pentru capacități instalate mai mari de 1 MW. În ceea ce privește proiectele de energie solară, valoarea sprijinului acordat poate ajunge până la 1.000.000 euro pe MW pentru capacități instalate de până la 1 MW inclusiv și 500.000 euro pe MW pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

Această schemă de ajutor de stat, conform ziare247 se aplică proiectelor care vizează dezvoltarea de capacități noi de producere a energiei electrice din surse solare, fie că sunt sub 1 MW, inclusiv sau peste 1 MW, cu sau fără capacități de stocare integrate. De asemenea, schemei îi este atribuit scopul de a susține crearea de capacități noi de producere a energiei electrice din surse eoliene, indiferent dacă sunt sub 1 MW inclusiv sau peste 1 MW, cu sau fără capacități de stocare integrate.

Beneficiarii eligibili pentru acest tip de sprijin includ întreprinderi din sectorul agricol, întreprinderi din sectorul industriei alimentare, care să fie legal constituite și înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), precum și Organizații/ federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare (OUAI/FOUAI), care să fie constituite în conformitate cu legislația în vigoare. Această schemă de ajutor se aplică exclusiv noilor instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, indiferent dacă acestea sunt echipate cu capacități de stocare integrate sau nu.

Ghidul solicitantului și anexele corespunzătoare pot fi găsite pe pagina oficială a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) la adresa www.afir.ro, în secțiunea destinată schemei de ajutor de stat, sub categoria “Finanțare”. Potențialii beneficiari pot utiliza aceste documente ca sursă de informații pentru a pregăti documentația necesară pentru a solicita sprijinul în cadrul schemei de ajutor de stat pentru energie verde.

Urmărește canalul de știri Agripedia pe WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *