Ghid final – DR-30 ”Instalarea Tinerilor Fermieri” 2023

0

View on man standing on corn field at sunset

Ultimul ghid de accesare a fondurilor europene pentru Programul DR-30 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” a fost lansat. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a oficializat publicarea versiunii finale a ghidului pentru solicitanți, reprezentând un moment așteptat cu interes în cadrul Planului Național Strategic.

Fondurile destinate instalării tinerilor fermieri reprezintă un pilon crucial pentru noua generație de agricultori. Această intervenție se deosebește de celelalte investiții în exploatații agricole prin faptul că nu necesită cofinanțare din partea beneficiarilor. Cu alte cuvinte, întreaga valoare a proiectului, care poate ajunge la 70.000 de euro, constă din fonduri europene nerambursabile.

UTIL CUM PRIMESC FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PRIN FEADR (windows.net)

Programul DR-30 are ca obiective următoarele:

 • Instalarea tinerilor fermieri în calitate de șefi sau manageri ai exploatațiilor agricole, cu impact pozitiv asupra structurii de vârstă a comunității de fermieri. Acest lucru contribuie la înnoirea și înlocuirea generațiilor de agricultori, promovează practicile de protecție a mediului, agricultura ecologică, asocierea în agricultură și consolidează dezvoltarea socio-economică a zonelor rurale.
 • Încurajează tinerii și familiile din mediul rural, în special din zonele montane, să rămână în acest mediu, având un impact pozitiv asupra economiei naționale. Aceasta sprijină stabilitatea și dezvoltarea localităților rurale.
 • Susține tinerii care au calificare și competențe adecvate pentru a gestiona eficient o exploatație agricolă.
 • Promovează adoptarea unei agriculturi reziliente și inovative, cu accent pe tehnologiile moderne și tehnici de producție cu un impact redus asupra mediului, eficientizarea utilizării resurselor naturale și îmbunătățirea competitivității în agricultură.
 • Sporește numărul de tineri fermieri care conduc exploatații agricole, încurajându-i să devină mai competitivi și să dezvolte parteneriate și forme asociative în agricultură.

Pe Programul DR-30 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” pot depune proiecte următoarele categorii de fermieri:

 1. Persoane fizice înregistrate și autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, în următoarele moduri:
   • Individual și independent, ca persoană fizică autorizată (PFA).
   • Ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II).
   • Ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF).
 2. Asociații unici și administratorii societăților cu răspundere limitată (SRL) înființate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Asociații majoritari (majoritate absolută de 50%+1) și administratorii societăților cu răspundere limitată (SRL) înființate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul Programului DR-30 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” are următoarele caracteristici:

 • Se acordă pentru o perioadă de cel mult trei ani.
 • Suma sprijinului este de 70.000 de euro pentru exploatațiile cu valoare standard de producție (€ SO) cuprinsă între 12.000 € și 100.000 € SO.
 • De asemenea, suma de 70.000 de euro se acordă pentru exploatațiile din zona montană cu valoare standard de producție (€ SO) cuprinsă între 8.000 € și 100.000 € SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat în două tranșe distincte, după cum urmează:

 • 75% din cuantumul sprijinului se acordă la semnarea Contractului de finanțare, oferind un sprijin inițial semnificativ.
 • Restul de 25% din cuantumul sprijinului se va acorda ulterior, în funcție de implementarea corectă a Planului de Afaceri, dar fără a depăși un interval de trei ani (în cazul exploatațiilor pomicole) de la semnarea contractului de finanțare. Acesta reprezintă un stimulent pentru tinerii fermieri de a-și menține angajamentul și de a dezvolta cu succes exploatațiile agricole.

Urmărește canalul de știri Agripedia pe WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *